K&K LAW FIRM OF ATTORNEYS-AT-LAW

Anna Kołodziejska Agnieszka Kołodziej

Experienced professionals

We have been operating on the Tri-City and Warsaw legal services market for many years.

We create a team of effective and committed legal advisers, who are ready for any challenge. We seek innovative solutions that will best protect the interests of our Clients.

Our Law Firm of Attorneys-at-Law offers professional legal assistance to individual Clients and Entrepreneurs. Our services include: conducting court cases; preparing corporate documents, contracts, regulations, opinions; and professional conduct of business negotiations. We support our corporate Clients in the day-to-day operations of their businesses by providing ongoing legal services.

We offer professional assistance in the field of family law, broadly understood civil law (property law, inheritance law, obligations) and economic law. We handle cases in the field of administrative law and labour law and social insurance law. We are not afraid of “difficult” cases and long-term processes.

We cooperate with psychologists, mediators, and other representatives of the legal profession.

We provide services in Tri-City and Warsaw, but we also operate in other regions of Poland, meeting the needs of our Clients. We handle cases in Polish, German and English.

Find out more about the legal services we provide. We invite you to familiarize yourself with the offer of our Law Firm of Attorneys-at-Law.”

DOŚWIADCZENIE MA ZNACZENIE

Poszukujemy nieszablonowych rozwiązań!

Range Of Services

We provide services in the form of legal consultations, drafting legal opinions and comprehensive management of cases in pre-trial and court  proceedings in the following  areas of law

01

Prawo rodzinne

rozwód, separacja, kontakty, alimenty, ograniczenie/pozbawienie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej, rozdzielność majątkowa, podział majątku wspólnego, ubezwłasnowolnienie, piecza zastępcza, ustalenie miejsca pobytu, ubezwłasnowolnienie, wydanie dziecka (sprawy transgraniczne);

02

Prawo spadkowe

stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie lub odrzucenie spadku, dział spadku, zachowek, obalenie testamentu, uznanie za niegodnego dziedziczenia, długi spadkowe, zabezpieczenie spadku, spis inwentarza;

03

Prawo zobowiązań

przygotowywanie i opiniowanie umów, negocjacje warunków umów, roszczenia wynikające z umów, kar umownych, ochrona przed nieuprawnionymi roszczeniami, spory sądowe;

04

Prawo rzeczowe

stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, ochrona własności, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, służebności, ochrona posiadania;

05

Prawo administracyjne

odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do WSA i NSA, uzyskiwanie pozwoleń, opinii i uzgodnień, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska;

06

Prawo karne

reprezentacja klientów przed sądami i wszystkimi organami na każdym etapie postępowania w sprawach karnych, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, sporządzanie pism procesowych np. zażaleń, skarg kasacyjnych, apelacji;

07

Odszkodowania i windykacja należności

odszkodowania, zadośćuczynienia; szkody osobowe, majątkowe i komunikacyjne, błędy medyczne, naruszenie dóbr osobistych;
08

Obsługa przedsiębiorstw

stałe lub doraźne wsparcie klientów biznesowych, tworzenie i opiniowanie umów, regulaminów czy innych dokumentów korporacyjnych, sporządzanie opinii prawnych, dokumenty rejestrowe do Krajowego Rejestru Sądowego, windykacja należności;

09

Kredyty Frankowe

analiza umów kredytowych, pozwy, reprezentacja na każdym etapie postępowania, prowadzenie negocjacji

10

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

ustalenie istnienia stosunku pracy, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, odszkodowania, roszczenia ze stosunku pracy, ustalenie wypadku przy pracy, regulaminy (pracy, wynagradzania, etc.), odwołania od decyzji organów rentowych.

NIE CZEKAJ DŁUŻEJ​

Skontaktuj się z Nami

Siłą naszej Kancelarii są tworzący ją ludzie, ambitni, odważni i otwarci na nowe wyzwania!