Usługi

Powiększający się zespół Kancelarii sprawia, iż możemy Państwu oferować szeroki wachlarz usług z różnych gałęzi prawa

01

Prawo rodzinne

Szczególną wagę przykładamy do spraw z zakresu prawa rodzinnego, które poza profesjonalizmem i doświadczeniem, wymagają wrażliwości i empatii.

Możemy pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego. Nasze zaangażowanie i czas poświęcany zrozumieniu potrzeb Klientów przekuwamy w liczne sukcesy. Zdajemy sobie sprawę, iż powierzając nam sprawy swoich rodzin, obdarzają nas Państwo ogromnym kredytem zaufania i dokładamy wszelkich starań, by finał tych spraw był dla Państwa korzystny. Oferujemy współpracę ze specjalistami różnych dziedzin, m.in. z terapeutami i mediatorami. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Nie oceniamy naszych Klientów, lecz staramy się im pomóc w każdej sprawie, z którą się do nas zwrócą.

Wśród spraw, które prowadzimy są m.in. sprawy o:

 • rozwód/separację (z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie),
 • alimenty (ustalenie, obniżenie, podwyższenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego),
 • władzę rodzicielską (ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie, przywrócenie, wydanie zarządzeń w trybie art. 109 kro),
 • kontakty (uregulowanie, zmiana sposobu uregulowania, zakaz kontaktów),
 • zaspokajanie potrzeb rodziny,
 • macierzyństwo (ustalenie, zaprzeczenie),
 • ojcostwo (ustalenie, zaprzeczenie, uznanie, ustalenie bezskuteczności uznania),
 • przysposobienie,
 • piecza zastępcza,
 • ubezwłasnowolnienie (częściowe, całkowite),
 • powrót/wydanie dziecka (sprawy transgraniczne),
 • rozdzielność majątkową,
 • podział majątku.
02

Prawo spadkowe

W tym sprawy o:
 • stwierdzenia nabycia spadku z ustawy i z testamentu,
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku,
 • podział majątku spadkowego,
 • zabezpieczenie spadku i spis inwentarza,
 • zachowek,
 • sprawy o wykonanie zapisu lub polecenia,
 • obalenie testamentu,
 • obalenie wydziedziczenia w testamencie.
03

Prawo zobowiązań

W tym sprawy o:
 • roszczenia z tytułu umów,
 • odszkodowania, zadośćuczynienia,
 • sporządzanie/analiza umów
04

Prawo Rzeczowe

W tym sprawy o:
 • zniesienie współwłasności,
 • przeniesienie własności,
 • ochronę własności,
 • zasiedzenie,
 • służebności,
05

Prawo Administracyjne

W tym sprawy o:
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
 • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych i do NSA,
 • reprezentowanie w postępowaniu przed organami i sądami wszystkich instancji.
06

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W tym sprawy o:

 • roszczenia ze stosunku pracy,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • mobbing,
 • dyskryminację,
 • ekwiwalent za urlop, nadgodziny,
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów rentowych.
07

Prawo karne

W tym sprawy o:
 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
 • obrona oskarżonego w postępowaniu karnym,
 • obrona obwinionego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego,
 • prowadzenie spraw w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
 • sporządzanie pism procesowych: prywatne akty oskarżenia, apelacje, zażalenia i inne.
08

Obsługa przedsiębiorstw

Znamy realia prowadzenia działalności gospodarczej oraz mamy doświadczenie w świadczeniu usług na przecz przedsiębiorców, dlatego oferujemy zarówno świadczenie stałej oraz kompleksowej pomocy prawnej na rzecz takich podmiotów, jak również doraźną pomoc w rozwiązaniu wybranych problemów prawnych.

W zakres świadczonych przez nas usług wchodzą:
 • doradztwo prawne,
 • zakładanie, przekształcanie, likwidacja spółek oraz innych podmiotów,
 • dokonywanie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • tworzenie i opiniowanie umów, regulaminów, statutów,
 • reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji,
 • reprezentowanie przez organami władzy samorządowej, publicznej oraz innymi instytucjami,
 • windykacja należności,
 • wsparcie w negocjacjach.
09

Kredyty Frankowe

Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób posiadających kredyt indeksowany lub denominowany w walucie obcej.

W tym:

 • analiza umowy kredytowej pod kątem wszystkich możliwych roszczeń Klienta,
 • reprezentacja klienta na etapie przedsądowym, w szczególności negocjujemy w imieniu naszych Klientów zawarcie ugód pozasądowych z bankami,
 • przygotowanie pozwu oraz reprezentacja Klienta w postępowaniach przed sądami I i II instancji,
 • reprezentacja Klienta w postępowaniu egzekucyjnym.
10

Odszkodowania i windykacja należności

W tym:
 • odszkodowania, zadośćuczynienia

 • szkody osobowe, majątkowe i komunikacyjne,

 • błędy medyczne, naruszenie dóbr osobistych.

NIE CZEKAJ DŁUŻEJ​

Skontaktuj się z Nami

Siłą naszej Kancelarii są tworzący ją ludzie, ambitni, odważni i otwarci na nowe wyzwania!