Kenneth smith

 

nasz zespół


Ponieważ naszym priorytetem jest stworzenie firmy prawniczej, która zapewni swoim Klientom pełną obsługę i ochronę prawną w każdej sytuacji zawodowej czy życiowej, do naszego zespołu zaliczamy wyłącznie prawników od lat działających w zawodzie radcy prawnego w ramach wcześniejszych indywidualnych praktyk, którzy zdobyli swoje umiejętności i doświadczenie w renomowanych kancelariach oraz instytucjach publicznych Trójmiasta. Stawiamy na nieustanny rozwój naszej wiedzy, umiejętności i praktyki w oparciu o najnowsze technologie, tak aby zapewnić jak najbardziej optymalne i najefektywniejsze wsparcie naszych Klientów.


Nasz zespół to wyłącznie doświadczeni praktycy, którzy współpracują z instytucjami i organami publicznymi, przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi w celu optymalizacji naszych usług pod kontem zapotrzebowania naszych Klientów. Specjalizujemy się m.in. w prowadzeniu spraw związanych z nieruchomościami – w tym także reprezentujemy naszych klientów w procesie wydawania decyzji i pozwoleń w tej materii, obsługujemy postępowania odwoławcze przed organami administracyjnymi drugiej instancji oraz sądami administracyjnymi. W zakresie spraw rodzinnych specjalizujemy się w sprawach o rozwód, alimenty, adopcję, ograniczenie praw rodzicielskich oraz zaprzeczenie ojcostwa. W ramach prawa cywilnego prowadzimy negocjacje oraz konstruujemy umowy w ramach obrotu cywilnego i gospodarczego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowania i zadośćuczynienia, także w związku z odpowiedzialnością cywilną np. lekarzy.

W ramach naszej praktyki prowadzimy także różnorodne sprawy o zapłatę, egzekucję należności w postępowaniu sądowym jak i przesądowym. Specjalizujemy się także w sprawach o ochronę praw autorskich, reprezentujemy naszych klientów w zakresie zamówień publicznych, także w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami administracyjnymi.

Szczegółowy zakres naszych usług oraz dziedziny w których nasi pracownicy się specjalizują opisaliśmy w odrębnych zakładkach do których przeczytania zapraszamy.


Powrót