Kenneth smith

Nasz zespółNaszym priorytetem jest stworzenie firmy prawniczej, która zapewni swoim Klientom pełną obsługę i ochronę prawną w każdej sytuacji zawodowej czy życiowej. Do naszego zespołu zaliczamy wyłącznie prawników od lat działających w zawodzie radcy prawnego, którzy zdobyli swoje umiejętności i doświadczenie w renomowanych kancelariach oraz instytucjach publicznych.

Stawiamy na nieustanny rozwój naszej wiedzy, umiejętności i praktyki w oparciu o najnowsze technologie, tak aby zapewnić jak najbardziej optymalne i najefektywniejsze wsparcie naszych Klientów.

Czytaj dalej


Michał Mindykowski

radca prawny

Od ponad dekady w zawodzie prawnika, radca prawny i wykładowca prawa, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Aplikację radcowską ukończył w 2007 r. i od tego momentu prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego zajmującą się obsługą małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządowych, fundacji, stowarzyszeń oraz klientów indywidualnych. Prowadzi obsługę w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, spadkowym, posiada szerokie doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa autorskiego, prawa sportowego oraz wodnego.

Czytaj dalej

Anna Kołodziejska

radca prawny

Anna Kołodziejska jest radcą prawnym posiadającym bogate doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej zarówno klientom indywidulanym jak i klientom korporacyjnym. W zakresie pomocy klientom indywidualnym specjalizuje się w szczególności w prawie rodzinnym: w sprawach o rozwód, separację o alimenty władzę rodzicielską w sprawach o adopcję dzieci w Polsce i zagranicą, w prawie spadkowym, prawie odszkodowawczym, prawie pracy. Świadczy pomoc poszkodowanym w uzyskiwaniu odszkodowań po wypadkach komunikacyjnych w miejscu pracy i z zakresu ubezpieczeń społecznych. Pomaga cudzoziemcom w nabywaniu nieruchomości w Polsce oraz w załatwianiu karty stałego pobytu.

Czytaj dalej

Ewa Binkiewicz-Kuczkowska

radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szeroko pojętej obsługi organów administracji publicznej specjalizujący się w prawie administracyjnym oraz cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego oraz prawa kontraktowego. Zajmuje się w szczególności opracowywaniem wzorców umów powszechnych w obrocie nieruchomościami jak również sprawami z zakresu prawa zamówień publicznych.

Dorota Czajkowska

radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego, cywilnego oraz prawa finansowego, w szczególności w zakresie finansów publicznych. Specjalizuje się w obsłudze prawnej organów samorządowych i ich jednostek budżetowych, a przede wszystkim w prowadzeniu spraw z zakresu prawa nieruchomości, prawa lokalowego i podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem podatku od nieruchomości oraz od spadków i darowizn.

Anna Osowska

aplikant radcowski

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, zajmuje się obsługą klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego i ubezpieczeniowego ze szczególnym uwzględnieniem stosunków zobowiązaniowych oraz postępowania egzekucyjnego.

Kinga Woźnicka

aplikant radcowski

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym oraz cywilnym, posiada duże doświadczenie w reprezentacji osób fizycznych i przedsiębiorców w zakresie spraw odszkodowawczych.