Tajemnica zawodowa

Podstawą naszej współpracy z Klientami jest tajemnica zawodowa, która gwarantuje Państwu pełną ochronę.

Wierzymy, że w naszej pracy najważniejsze jest zaufanie, łączące naszych Klientów z nami. Podstawą tego zaufania i fundamentem wykonywanego przez nas zawodu jest tajemnica zawodowa, w ramach której mogą być Państwo pewni, że wszelkie powierzone nam informacje pozostaną między nami. Zgodnie z obowiązującymi nas zasadami etyki zawodowej, tajemnicą objęte są wszystkie informacje dotyczące Państwa i Państwa spraw, ujawnione podczas wykonywania przez nas jakichkolwiek czynności zawodowych. Tajemnicą objęte są również wszelkie powierzone nam lub stworzone przez nas dokumenty w Państwa sprawach oraz całość korespondencji prowadzonej przez nas z Państwem lub z jakimikolwiek osobami trzecimi w prowadzonych przez nas sprawach.