Kenneth smith

 

prawo budowlane


Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne zarówno inwestorom jaki wykonawcom we wszystkich aspektach procesu inwestycyjnego, które obejmują m.in. przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów charakterystycznych dla tego procesu oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlanej.

Zastępujemy naszych klientów w postępowaniu przed wszystkimi organami państwowymi i samorządowymi w zakresie składania stosownych wniosków, uzyskiwania pozwoleń i innych decyzji administracyjnych typowych dla procesu inwestycyjnego, a w szczególności reprezentujemy naszych klientów w sporach przed wszystkimi sądami powszechnymi i administracyjnymi w sprawach związanych z realizacją umów budowlanych.

 

Powrót