Kenneth smith

 

prawo cywilne i kontraktowe


W tym zakresie zapewniamy usługi sporządzania, opiniowania oraz negocjowania wszystkich rodzajów umów powszechnych w obrocie cywilnym i gospodarczym zarówno w języku polskim, angielskim jak i niemieckim.

W Państwa imieniu dochodzimy roszczeń wynikających z umów, o zapłatę, o odszkodowanie oraz reprezentujemy klientów przed wszystkimi sądami powszechnymi, sądami polubownymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym, a także sporządzamy opinie prawne oraz ekspertyzy z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i gospodarczego.

Powrót