Kenneth smith

 

prawo nieruchomości


Kancelaria świadczy usługi związane z ustalaniem i regulacją stanów prawnych nieruchomości, zapewniamy pełną obsługę prawną i doradztwo przy nabywaniu nieruchomości oraz przygotowujemy i opiniujemy umowy związane z ich obrotem. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach dotyczących uzyskania zezwoleń oraz innych decyzji administracyjnych związanych z nieruchomościami, jak również współpracujemy z wyspecjalizowanymi podmiotami w zakresie badania ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów w całym kraju.

Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w sprawach związanych z rozgraniczeniem, podziałem i scalaniem nieruchomości, wywłaszczeniem, zasiedzeniem czy też w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych wydanych w tego typu sprawach.

 

Powrót