Kenneth smith

 

prawo administracyjne


Kancelaria świadczy usługi polegające na zastępowaniu organów administracji rządowej i samorządowej w postępowaniach sądowych i administracyjnych na wszystkich ich szczeblach. Reprezentujemy również przedsiębiorców i klientów indywidualnych w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem wszelkiego rodzaju pozwoleń, koncesji oraz licencji przed organami i instytucjami publicznymi.

Doradzamy również przy opracowywaniu i wykonywaniu inwestycji realizujących cele publiczne oraz projektów partnerstwa publiczno –prywatnego, zapewniając ich kompleksową obsługę prawną.

 

Powrót