Wynagrodzenie

Proponujemy różne sposoby rozliczania w zależności od rodzaju powierzonych nam spraw.

Od czego zależy nasze wynagrodzenie?

Wysokość wynagrodzenia ustalamy zawsze indywidualnie z Klientem. Zależy ono od rodzaju sprawy, jej skomplikowania, oczekiwań Klienta i ilości czasu, który jest potrzebny dla realizacji powierzonych nam czynności.


Pozostając otwartymi na inne sposoby rozliczania, co do zasady oferujemy Państwu następujące możliwości:

1

Wynagrodzenie jednorazowe

Ustalane z góry za dokonanie konkretnej czynności, np. sporządzenie opinii prawnej w sprawie.

2

Wynagrodzenie ryczałtowe (stałe)

Preferowane przez Klientów, z którymi podejmujemy stałą współpracę. Polega na ustaleniu stałej, niezmiennej stawki, w ramach której Kancelaria wykonuje dla Klienta umówione czynności, np. za uczestnictwo w mediacjach.

3

Wynagrodzenie godzinowe

Liczone jako iloczyn godzin poświęconych przez Kancelarię danej sprawie i stawki umówionej wcześniej z Klientem.

4

Wynagrodzenie mieszane

Polega na ustaleniu ryczałtu, w ramach którego mieści się konkretna ilość godzin pracy Kancelarii. W przypadku, jeśli danej sprawie trzeba będzie poświęcić więcej czasu, Klient płaci za każdą kolejną rozpoczętą godzinę według umówionej wcześniej stawki. Taki system stosowany jest często przy skomplikowanych, wieloletnich postępowaniach sądowych, w których umawiamy się z Klientem na ryczałt za prowadzenie sprawy oraz dodatkowe wynagrodzenie za reprezentowanie Klienta na rozprawach.

Sposób rozliczenia ustalany jest zawsze podczas pierwszej konsultacji. O ile jest to możliwe, przy wyborze sposobu rozliczania, bierzemy pod uwagę możliwości finansowe Klienta.


Przejrzystość zasad rozliczania z Klientem jest dla nas priorytetem.