ZAKRES USŁUG

Kredyty frankowe

Kredyty frankowe

Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób posiadających kredyt indeksowany lub denominowany w walucie obcej.

W tym:

  • analiza umowy kredytowej pod kątem wszystkich możliwych roszczeń Klienta,
  • reprezentacja klienta na etapie przedsądowym, w szczególności negocjujemy w imieniu naszych Klientów zawarcie ugód pozasądowych z bankami,
  • przygotowanie pozwu oraz reprezentacja Klienta w postępowaniach przed sądami I i II instancji,
  • reprezentacja Klienta w postępowaniu egzekucyjnym.