ZAKRES USŁUG

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W tym sprawy o:

  • roszczenia ze stosunku pracy,
  • ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • mobbing,
  • dyskryminację,
  • ekwiwalent za urlop, nadgodziny,
  • sporządzanie odwołań od decyzji organów rentowych.