ZAKRES USŁUG

Prawo karne

Prawo karne

W tym:

  • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
  • obrona oskarżonego w postępowaniu karnym,
  • obrona obwinionego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
  • reprezentowanie pokrzywdzonego,
  • prowadzenie spraw w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
  • sporządzanie pism procesowych: prywatne akty oskarżenia, apelacje, zażalenia i inne,