ZAKRES USŁUG

Prawo cywilne

Prawo rodzinne

W tym sprawy o:

 • rozwód/separację (z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie),
 • alimenty (ustalenie, obniżenie, podwyższenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego),
 • władzę rodzicielską (ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie, przywrócenie, wydanie zarządzeń w trybie art. 109 kro),
 • kontakty (uregulowanie, zmiana sposobu uregulowania, zakaz kontaktów),
 • zaspokajanie potrzeb rodziny,
 • macierzyństwo (ustalenie, zaprzeczenie),
 • ojcostwo (ustalenie, zaprzeczenie, uznanie, ustalenie bezskuteczności uznania),
 • przysposobienie,
 • piecza zastępcza,
 • ubezwłasnowolnienie (częściowe, całkowite),
 • powrót/wydanie dziecka (sprawy transgraniczne),
 • rozdzielność majątkową,
 • podział majątku,

Prawo rzeczowe

W tym sprawy o:

 • zniesienie współwłasności,
 • przeniesienie własności,
 • ochronę własności,
 • zasiedzenie,
 • służebności,

Prawo zobowiązań

W tym sprawy o:

 • roszczenia z tytułu umów,
 • odszkodowania, zadośćuczynienia,
 • sporządzanie/analiza umów

Prawo spadkowe

W tym sprawy o:

 • stwierdzenia nabycia spadku z ustawy i z testamentu,
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku,
 • podział majątku spadkowego,
 • zabezpieczenie spadku i spis inwentarza,
 • zachowek,
 • sprawy o wykonanie zapisu lub polecenia,
 • obalenie testamentu,
 • obalenie wydziedziczenia w testamencie.