ZAKRES USŁUG

Prawo Administracyjne

Prawo Administracyjne

  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
  • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych i do NSA,
  • reprezentowanie w postępowaniu przed organami i sądami wszystkich instancji.