Kenneth smith

Kompleksowa obsługa prawna

Nasza kancelaria świadczy usługi w ramach kompleksowej obsługi prawnej stowarzyszeń fundacji, spółek, przedsiębiorców i instytucji samorządowych tj. organów gmin, powiatów oraz ich jednostek. Obsługa prawna rozliczana jest miesięcznym ryczałtem lub w ramach pakietu roboczo-godzin, które obejmują m.in.:

Czytaj dalej

Zastępstwo procesowe

Wychodząc naprzeciw Klientom, w których działalności sporadycznie zdarzają się spory sądowe, świadczymy usługi polegające na ich reprezentacji przed wszystkimi sądami powszechnymi i admin. jak i przed organami władzy publicznej w pojedynczych sprawach.

Wynagrodzenie ustalamy wówczas z góry, biorąc pod uwagę stopień skomplikowania sprawy oraz wartość przedmiotu sporu. Reprezentacja Klienta obejmuje zarówno etap przedsądowy, jak również całe postępowanie sądowe oraz egzekucyjne.

Czytaj dalej