Kenneth smith

 

kompleksowa obsługa prawna


Oferujemy kompleksową i doraźną obsługę prawną dla klientów indywidualnych i firm. Zajmujemy się doradztwem, sporządzaniem urzędowych dokumentów, opiniowaniem


Zagadnienia prawne są dziedziną, w której konieczna jest znajomość wszystkich zapisów, nowelizacji i obowiązujących norm. Obsługa prawna i prowadzenie spraw sądowych to specjalność naszej kancelarii prawnej. Świadczymy szeroko zakrojone usługi radcy prawnego. Pomagamy rozwiązywać problemy prawne firm i klientów indywidualnych. Zapraszamy do naszej kancelarii w Gdańsku.


Kancelaria świadczy usługi w ramach kompleksowej obsługi prawnej fundacji, stowarzyszeń, spółek, przedsiębiorców oraz instytucji samorządowych tj. organy gmin, powiatów oraz ich jednostek budżetowych - rozliczanej miesięcznym ryczałtem lub w ramach miesięcznego pakietu roboczo -godzin. Nasz radca prawny ma stały kontakt telefoniczny i mailowy z Klientem, zapewniający bieżące porady prawne, sporządzanie opinii prawnych w ramach dziedzin prawa, w których kancelaria się specjalizuje, udział radcy w negocjacjach, a także na życzenie dyżur radcy kancelarii w siedzibie Klienta według zapotrzebowania.

doraźna obsługa prawna

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów świadczymy także doraźną obsługę prawną na zasadzie stałej współpracy, polegającą na prowadzeniu doraźnych czy też pojedynczych spraw Klientów lub też udzielaniu porad prawnych w chwili zaistnienia danego problemu, sporządzaniu i opiniowaniu umów oraz pism urzędowych i procesowych.

Nasze usługi rozliczane są, w zależności od wcześniejszych ustaleń z Klientem, według jego życzenia -każdorazowo bądź to w formie wynagrodzenia za godzinę pracy lub za wykonanie określonego zlecenia. Często wybieraną przez Klientów formą rozliczania świadczonych przez kancelarię usług jest ustalenie minimalnej miesięcznej stawki ryczałtowej, a w związku z nią znacząco obniżonej stawki za wykonanie bieżących usług jednorazowych.  

Powrót