Kenneth smith

 

porady i opinie prawne


Biorąc pod uwagę bieżące potrzeby Klientów, świadczymy także usługi obejmujące jednorazowe porady prawne wyceniane według stopnia skomplikowania sprawy. W tym zakresie sporządzamy także jednorazowo stosowne pisma procesowe do wszystkich sądów powszechnych i administracyjnych oraz wnioski, pisma i odwołania do organów i instytucji samorządowych oraz państwowych.

Prawnicy kancelarii na życzenie Klienta opiniują lub sporządzają umowy z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego oraz opinie prawne w zakresie dziedzin prawa wyszczególnionych w zakładce „specjalizacja”. Jednorazowa usługa kancelarii może także polegać na udziale radców w negocjacjach lub mediacjach ze wszelkimi podmiotami w tym z organami publicznymi.

 

Powrót