Kenneth smith

 

prawo administracyjne


Prawnicy kancelarii reprezentują Klientów indywidualnych przed organami administracji państwowej i samorządowej, jak również przed ich jednostkami organizacyjnymi w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem wszelkich pozwoleń, zezwoleń, koncesji, licencji oraz innych decyzji administracyjnych.

W ramach naszych usług opiniujemy i przygotowujemy odwołania od tych decyzji, wnioski o ich zmianę, uzupełnienie bądź unieważnienie. Zapewniamy także zastępstwo przed sądami administracyjnymi na dalszych szczeblach postępowania.

Powrót