Kenneth smith

 

prawo nieruchomości


W ramach naszej działalności zapewniamy Klientom doradztwo przy nabyciu nieruchomości, badania ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów oraz opiniowanie i sporządzanie m.in. umów sprzedaży oraz kupna nieruchomości, umowy developerskich, najmu, dzierżawy oraz umów o budowę domu.

Kancelaria zapewnia zastępstwo przed właściwymi organami w uzyskaniu wszelkiego rodzaju zezwoleń, pozwoleń i innych decyzji administracji związanych z nieruchomościami oraz analizuje i proponuje najkorzystniejsze rozwiązania podatkowe dotyczące nieruchomości.

Nasi prawnicy zapewniają zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i polubownymi oraz organami administracji państwowej w sprawach o zapłatę, w tym o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości, o zwrot zadatku, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, jak również w sprawach o zasiedzenie, naruszenie posiadania, w sprawy o ustanowienie służebności, w tym służebności przesyłu, drogi koniecznej oraz w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości.

Powrót