Kenneth smith

 

prawo pracy


Sprawy z zakresu prawa pracy dotykają często wielu kontrowersyjnych zagadnień, które mogą wyniknąć na tle stosunku pracy. Do najpowszechniejszych sporów należą wzajemne rozliczenia pracownika i pracodawcy, a w konsekwencji sprawy o zapłatę wynagrodzenia, odprawy czy zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.

Kancelaria wspiera klientów indywidualnych w zakresie szeroko pojętych spraw pracowniczych, w tym także spraw o lobbing, odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, o przywrócenie do pracy czy ustalenie istnienia stosunku pracy.

Usługi kancelarii w zakresie prawa pracy obejmują także sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, umów menadżerskich oraz innych najczęściej występujących na rynku pracy.prawo ubezpieczeń społecznych


Kancelaria świadczy także usługi związane z prawem ubezpieczeń społecznych wspierając Klientów przed organami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sporządzając odwołania od ich decyzji oraz reprezentując Klientów przez sądem pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawach o świadczenia emerytalno-rentowe.

Powrót