Kenneth smith

 

prawo korporacyjne


Prowadzimy kompleksową i bieżąca obsługę małych i średnich przedsiębiorstw, w tym spółek prawa handlowego oraz fundacji i stowarzyszeń. W szczególności świadczymy usługi polegające na doradztwie prawnym przy tworzeniu wyżej wymienionych podmiotów, zapewniając pełną obsługę ich organów, jak również opiniujemy i opracowujemy projekty umów, statutów i regulaminów związanych z ich działalnością.

Nasze działania obejmują przygotowywanie wszelkiej dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego i reprezentację w ramach postępowań rejestrowych, sporządzanie projektów i negocjowanie umów pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami. Zapewniamy także szczegółową analizę stanu prawnego spółek wraz z propozycjami i projektami ich restrukturyzacji oraz prowadzenie likwidacji i upadłości wskazanych wyżej podmiotów.

Powrót