Kenneth smith

 

sprawy rodzinne


Prawnicy naszej kancelarii specjalizują się w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego, które ze względu na jego specyfikę, wymaga od nas nie tylko znajomości stosownych przepisów prawa, ale pewnej wrażliwości popartej mądrością życiową, którą zdobywaliśmy przez lata swojej praktyki.

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o rozwód, separację, podział majątku, a także w sprawach o adopcję, zaprzeczenie oraz ustalenie ojcostwa, jak również o ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich.

W zakresie spraw rodzinnych prowadzimy także mediacje i pomagamy w osiągnięciu kompromisu również przed wystąpieniem na drogę sądową. Ze względu na delikatną specyfikę spraw tego typu każdego naszego Klienta traktujemy bardzo indywidualnie i staramy się zapewnić mu maksimum uwagi oraz kompleksową pomoc, często wychodzącą poza kwestie prawne.

Powrót