Kenneth smith

 

windykacja należności


Kancelaria świadczy usługi Klientom indywidualnym związane z dochodzeniem roszczeń zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym, które polegają na wszczynaniu i prowadzeniu postępowania egzekucyjnego po stronie wierzyciela oraz na ustalaniu i poszukiwaniu majątku dłużników.

Reprezentujemy Klientów także w zakresie ochrony przed nieuzasadnioną egzekucją również w stosunku do byłych małżonków, wspólników, spadkobierców lub osób trzecich, których majątek został przypadkowo zajęty podczas egzekucji.

Powrót