Kenneth smith

 

prawo konsumenckie


Kancelaria zapewnia wsparcie i reprezentowanie Klientów indywidualnych w sporach zaistniałych na tle umów kredytowych i pożyczek, w sporach powstałych w związku z niedopuszczalnymi zapisami w umowach z konsumentami, a także w ramach ochrony przed lichwą.

Na życzenie Klientów opiniujemy, przygotowujemy lub negocjujemy umowy charakterystyczne dla obrotu konsumenckiego, jak również zapewniamy pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, rękojmi oraz gwarancji zarówno w postępowaniu przedsądowym jak i sądowym.

Powrót