Kenneth smith

Specjalizacja 2/2

prawo nieruchomości

Zapewniamy doradztwo przy nabyciu nieruchomości, badanie ksiąg wieczystych opiniowanie i sporządzanie umów najmu, developerskich; uzyskaniu pozwoleń adm.

Czytaj dalej

prawo administracyjne

Reprezentujemy Klientów przed organami administracji państwowej i samorządowej, w uzyskiwaniu pozwoleń, koncesji, licencji oraz innych decyzji administracyjnych.

Czytaj dalej

prawo konsumenckie

Wspieramy Klientów w sporach zaistniałych na tle umów kredytowych i pożyczek, w sporach w związku z niedopuszczalnymi zapisami w umowach, reklamacjami usług

Czytaj dalej

windykacja należności

Świadczymy usługi dochodzenia roszczeń zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym, które polegają na wszczynaniu i prowadzeniu postępowania egzekucyjnego

Czytaj dalej

prawo ubezpieczeń społecznych

Reprezentujemy Klientów przed organami ZUS, sporządzając odwołania od decyzji oraz zastępujemy Klientów przez sądem pracy i ubezpieczeń społ. w sprawach o emerytury

Czytaj dalej