Kenneth smith

Specjalizacja 1/2

sprawy rodzinne

Prawnicy naszej kancelarii specjalizują się w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego, prowadzimy sprawy o rozwód, alimenty, podział majątku, a także…

Czytaj dalej

sprawy spadkowe

Kancelaria zapewnia reprezentację Klientów przed sądem w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, stwierdzenie nieważności testamentu…

Czytaj dalej

prawo cywilne

Prowadzimy m.in. sprawy o ochronę szeroko pojętych dóbr osobistych tj. dobrego imienia, wizerunku, o zapłatę, cofnięcie darowizny i odszkodowania…

Czytaj dalej

prawo pracy

Kancelaria wspiera klientów indywidualnych w sprawach pracowniczych tj. mobbing, odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy czy przywrócenie do pracy, o zapłatę..

Czytaj dalej

prawo umów

Świadczymy usługi sporządzania, opiniowania oraz negocjowania wszystkich rodzajów umów powszechnych w obrocie w języku polskim, angielskim jak i niemieckim.

Czytaj dalej

prawo lokalowe i spółdzielcze

Nasze usługi obejmują sprawy o eksmisję, najem, zapłatę czynszu, o zameldowanie, zaskarżanie uchwał spółdzielni i doradztwo przy zakupie lokali spółdzielczych i innych

Czytaj dalej