Kenneth smith

Stała ochrona prawna

Biorąc pod uwagę coraz powszechniejsze życzenia Klientów Kancelaria świadczy usługi w ramach stałej ochrony prawnej Klientów indywidualnych rozliczanej miesięcznym albo rocznym ryczałtem w ramach miesięcznego lub rocznego pakietu godzin. Stała ochrona prawna obejmuje m.in.:

Czytaj dalej

Opinie i porady prawne

Z uwagi na bieżące potrzeby Klientów, świadczymy także usługi, które obejmują jednorazowe porady prawne wyceniane wg stopnia skomplikowania sprawy.

W tym zakresie sporządzamy też jednorazowo stosowne pisma procesowe do wszystkich sądów powszechnych i administracyjnych oraz wnioski, pisma i odwołania do organów i instytucji państwowych oraz samorządowych. Prawnicy kancelarii opiniują lub sporządzają umowy powszechne w obrocie gospodarczym i cywilnym.

Czytaj dalej